نوشته‌ها

,

کیفیت درک شده از برند

کیفیت درک شده از برند های مختلف می تواند تنها بخشی از عوامل موثر در فروش باشد. برندسازی عاملی برای اعتمادسازی می باشد و در این زمینه کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد. از مسئله کیفیت می توان در مسائل رقابتی استفاده نمود. امروزه شاهد بسیاری از…
,

کیفیت درک شده برند

کیفیت درک شده در زمینه یک برند می تواند تنها یک عامل برای فروش بیشتر باشد. برندسازی می تواند خود عاملی برای فروش بیشتر باشد حال آنکه در این زمینه کیفیت از کمترین اهمیت برخوردار می باشد و این مسئله می تواند با مثال های مختلفی قابل درک باشد. بس…