نوشته‌ها

,

مبانی کنترل در مدیریت

کنترل در مدیریت از مبانی اصلی و اساسی برای کسب موفقیت های تضمین شده می باشد. یکی از مهم ترین عوامل و مسائلی که می تواند در زمینه مدیریت موثر باشد کنترل زمینه ها و مشلات مختلف و توانمندی برای حل مشکلات ناگهانی ایجاد شده می باشد. در همین خصوص …
,

انواع کنترل در مدیریت

در زمینه مدیریت صحیح کنترل های مختلفی در انواع عرصه برای کسب موفقیت وجود داشته باشد. مدیر موفق فردی آگاه به تمامی عرصه ها و حوزه های کاری می باشد. این آگاهی می تواند بهترین فرصت را برای فرد ایجاد نماید که بتواند در بهترین شرایط را برای تصمیم گیری…
,

نظارت و کنترل در مدیریت

در مدیریت یکی از بخش های مهم و اساسی می توان به نظارت و کنترل اشاره نمود که این امر می تواند بستگی به توانمندی های مدیران داشته باشد. مدیرانی که در حوزه های فعالیتی خود شناخت کامل و وافری از حوزه های کاری داشته باشند می توانند در مشکلات و بحران های ایج…