نوشته‌ها

مدل های کسب وکار
,

مدل های کسب وکار در تجارت و فناوری اطلاعات اینترنت

مدل های کسب وکار در تجارت، یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که با به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات، فناوری های نوین و اینترنت به سرعت و به شدت متحول گردیده است.بسیاری از روش‌های سنتی کسب و کار و تجارت متحوّل گشته و روش‌ها و مدل های جدید پا به عرصه …