نوشته‌ها

,

مشورت و کسب اطلاعات بیشتر از مشتریان

یکی از راه کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشتریان مشورت با قسمت های مختلف شرکت می باشد. معمولا در اکثر شرکت ها بخش ها از یکدیگر جدا می باشند. بخش های مختلفی مثل فروش، پشتیبانی، جذب، تولید و... در هر شرکتی وجود دارد. هر کدام از این بخش ها غالبا اطل…