نوشته‌ها

,

کتاب های جدید مدیریت

در زمینه مدیریت صحیح و قدرتمند کتاب های جدید و مهم بسیاری ارائه شده است. از آنجا که مدیریت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در جهان می باشد همه روزه کتاب های بسیاری در جهت آشنایی با وظایف و مسئولیت های مدیران ارائه می شود تا بتوانند با عملی …