نوشته‌ها

,

کتاب های جدید بازاریابی

در حوزه بازاریابی به شیوه های جدید مطالعه کتاب های مختلف می تواند کمک موثری نماید. کتاب ها و مقاله های بسیاری امروزه در حوزه فعالیت های مربوط به بازاریابی ارائه شده است تا افراد در حوزه های کاری مختلف بتوانند ضمن شناخت و آگاهی از روش ها و راهک…