نوشته‌ها

,

کتاب آسیب شناسی تبلیغات

آسیب شناسی تبلیغات از جمله موضوعاتی می باشد که امروزه در کتاب ها و مقاله های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تبلیغات با توجه به مزیت های بسیاری که دارا می باشد می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. در این زمینه هر چه افراد با تو…