نوشته‌ها

,

زمان بندی پست ها در کانال های تلگرام اقتصادی تان

? در این مطلب در مورد تعداد مطالب و محتوای پست هایی که می خواهید در کانال های تجاری خود بگذارید صحبتی نداریم و فقط می خواهیم در مورد زمان بندی آن ها مطالبی را بیان کنیم.? فرض می کنیم شما قصد دارید تعداد N پست در طول روز در کانال خود بگذارید…