نوشته‌ها

,

چه باید کرد با کسی که خودش را از روزی خدا مانع می شود؟

? در خبر است ( در کتاب فروع کافی جلد ۵ باب آداب زندگی و معیشت بخش برتری و فضیلت تجارت بر سایر شغل ها ) که شخصی محضر امام صادق رسید و عرضه داشت فلانی تجارت را رها کرده و به شغل دیگری روی آورده است. امام فرمودند: این کارش از القائات شیطان به او بود…