نوشته‌ها

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک
,

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک

وقتی یک کاری را می­خواهید با یک نفر شروع کنید چند تا پارامترش را بررسی کنید. اگر یک نفر آمد و به شما گفت بیا با هم شریک بشویم و کاری انجام بدهیم و یا گفت بیا یک کاری به تو یاد می­دهم که خوب است، اگر دیدید از آن کار هیچ عیب و ایرادی نشان نمی­دهد…
پولدار شدن موانع تجارت را می شکند
, ,

پولدار شدن موانع تجارت را می شکند

یکی از موانع تجارت عدم همکاری خانواده هاست. یکی از دوستان، دیروز می­ گفت: مهندس، با خانواده چیکار بکنیم؟ چه بکنیم که با ما هم­ جهت بشوند؟ بعد جالب است بعدازظهر هم یک جلسه­ ای داشتم با یک دوستی که از کاشان آمده بود می ­گفت: آخ آخ، من حالا چطور برو…