نوشته‌ها

,

فسخ کردن معامله ها در تجارت

گاهی اوقات در تجارت پیش می آید که یکی از طرفین یا هر دو سمت می خواهند همکاری را فسخ نمایند.? اگر هر دو بخواهند همکاری را فسخ کنند که مشکلی نیست. فسخ می کنند و رضایت هر دو در آن است.? اما اگر یکی بخواهد فسخ کند باید چه کرد؟ اول ببینید در چه…