نوشته‌ها

رابطه تجارت و اخلاق
,

تاجر و معاملات تجاری

تاجر و کارهایی که او در معاملات تجاری برایش پیش می آید که آن را انجام دهد در زیر گفته شده است. تاجر نقش بسیار مهم و پر اهمیتی در معاملات تجاری خواهد داشت و کارهایی را که باید انجام بدهد در زیر به توضیح بعضی از آن می پردازیم: خرید هر نوع مال…