نوشته‌ها

,

مشکلات مشتری را حل کنید

شما زمانی میتوانید یک فروشنده حرفه ای باشید که برای ارائه خدمات بهتر به مشتری بتوانید مشکلات را حل کنید. فروشندگان معمولی یا همان دستور بگیران در برخورد با مشتریانی که واقعا قدرت خرید محصولشان را ندارند به ۲ روش عمل میکنند: یا از آنها رد میشوند …