نوشته‌ها

,

مشکلات برندسازی در ایران

برندسازی در ایران همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تجارت با مشکلات روبرو بوده است. از آنجایی که دولت به عنوان یک نهاد قدرت مند اجتماعی در طی سالیان متمادی در اقتصاد و تجارت سلطه داشته و در تمامی بازارها حضور فعال و پر رنگی داشته امکان پرداخت…