نوشته‌ها

چگونگی برخورد کردن با مشتری
,

مشتری گرایی در بانک

در بانک ها توجه به مشتری گرایی مسئله ای است که می تواند سبب پایدارسازی مشتریان شود. توجه به مشتری و حفظ احترام و ارتباط درست با آن ها از مهم ترین مسائلی است که می توان در نتیجه رعایت آن ها به بهترین شکل کمک به اعتمادسازی و وفاداری مشتریان نمو…