نوشته‌ها

,

مشتری مداری در هتلداری

هتلداری یکی از فعالیت هایی می باشد که بیشترین توجه را باید به مسئله مشتری مداری داشته باشد. فعالیت های مربوط به هتلداری می تواند یکی از مهم بخش هایی باشد که بیشترین ارتباط را با مشتریان دارد. این مسئله اهمیت یادگیری نحوه ارتباط با مشتریان و هم…