نوشته‌ها

,

مشتری مداری در شر کت ها

در شرکت ها و سازمان های مختلف مشتری مداری یکی از اصلی ترین مراحل برای پایداری آن ها می باشد. شرکت هایی که به مسئله فروش محصولات خود اهمیت می دهند همواره باید در پی بهترین راهکارها برای مشتری مداری باشند. این مسئله می تواند ضمن شناخت حوزه های کار…