نوشته‌ها

,

مشتری مداری در سازمان

در هر سازمانی مشتری مداری یکی از مهم ترین نکات قابل توجه در جهت رشد و پیشرفت می باشد. مشتری مداری از نکاتی است که سازمان ها در جهت حفظ پایداری خود و همچنین وفادارسازی مشتریان باید به آن عمل نمایند. حفظ احترام مشتریان از مهم ترین نکاتی است که همواره باید…
,

نقش مشتری مداری در سازمان

در سازمان ها و شرکت های مختلف توجه به نقش مشتری مداری بهترین فرصت و شرایط را در زمینه پیشرفت و موفقیت فراهم می آورد. مشتری اصلی ترین بخش تشکیل دهنده سازمان ها می باشد که علاوه بر توجه به افزایش جذب آن با شیوه های مختلف تبلیغاتی می توان روش ها …