نوشته‌ها

,

تکنیکهای نوین مشتری مداری در بانکها

در بانکها و سازمان های مختلف مشتری مداری از جمله تکنیکهای نوین می باشد تا بتوان به فروش بیشتر دست یافت. بانک و هر سازمانی که با مشتریان در ارتباط باشد باید در گام نخست مهم ترین مسئله ای که به آن اهمیت می دهد رضایت مشتریان باشد و این مسئله می …