نوشته‌ها

,

مشتری مداری در سازمان های خدماتی

عوامل زیادی در سازمان های خدماتی بر روی افزایش نقش مشتری مداری موثر است. من جمله این عوامل می توان به انجام کار باکیفیت ، برخورد درست با مشتریان و نیز پاسخگویی سریع اشاره کرد. اگر سازمان خدماتی بتواند خدمات خود را با کیفیت مناسب به مشتری …