نوشته‌ها

,

مشتری مداری در بانک های خارجی

مشتری مداری در بانک های خارجی و دیگر بانک ها چگونه می باشد. روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت خریداری شده و در هنگام خرید به کیفیت و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد. قضاوت مشتریان در بانک های خارجی بر ا…