نوشته‌ها

,

مقاله مشتری مداری در بانکها

در مقاله مشتری مداری در بانکها منافعی ذکر شده که در ادامه مطلب به آن می پردازیم. این منافع به صورت زیر می باشد: مشتریان بدون هراس از تهدید رقبا حفظ و نگهداری می شوند. مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها جذب می شوند. منافع و درآمد بیشتر از مشت…