نوشته‌ها

,

مقاله مشتری مداری در بانک

در بانک ها مسئله مشتری مداری یکی از مهم ترین بخش های فعالیتی می باشد که مطالعه مقاله ها می تواند با روش های این امر آگاه نماید. کارمندان یک بانک می توانند مشتریان را به آن بانک جذب و یا دفع نمایند. هر چه اصول مشتری مداری بیشتر بوده و بتوانند ف…