نوشته‌ها

,

مشتری مداری در بانک ها

چیزی که در مشتری مداری بانک ها قابل ارزش است ارائه سرویس مورد نظرشان است. با استفاده از بازاریابی ابزارهایی که می توان رشد درآمد بانک ها را افزایش داد.آمار نشان می دهد که بانک ها با افزایش مشتریان وجلب رضایت آن ها باعث سود آوری بیشتر می شود…