نوشته‌ها

,

مشتری مداری در سیستم بانکی

در سیستم های بانکی که به مشتری مداری اهمیت داده شود می توانند به درستی به رضایت مندی آن ها دست یابند. رضایت مشتریان در حوزه های خرید و فروش یکی از مسائل اثرگذار برای پایداری و وفاداری آن ها می باشد. این مسئله می تواند یکی از مهم ترین بخش ه…