نوشته‌ها

,

نکات مشتری مداری در بانکها

بانکها و شرکت ها از جمله عرصه های کاری می باشد که با مشتریان در ارتباط هستند و باید نکات مربوط به مشتری مداری را به درستی رعایت نمایند. یکی از بخش های مهم هر شرکت و سازمانی مشتریان آن مجموعه می باشد که عاملی برای کسب درآمد هستند. افرادی که در فعالی…