نوشته‌ها

مشتریان واقعی
,

مشتریان واقعی چه کسانی هستند؟

براستی مشتریان واقعی ما چه کسانی هستند؟ آیا هر فردی که از ما خرید می کند مشتری واقعی ما به حساب می آید؟ بگذارید برای اینکه بتوانم این مساله را برای شما باز کنم مثالی بیاورم. یک مالک آرایشگاه از مشاوری برای افزایش فروشش کمک خواست. او در ابت…