نوشته‌ها

,

نحوه برخورد با مشتریان ناراضی

آشنایی با تکنیک ها و چگونگی برخورد با مشتری ناراضی می تواند آن ها را نیز به بهترین مشتریان تبدیل سازد. در بسیاری از موارد علت عصبانیت و نارضایتی مشتریان به دلیل دیگر مشکلاتی می باشد که در پیرامون آن ها وجود دارد. در همین راستا آشنایی با اص…
,

ویژگی مشتریان ناراضی

از ویژگی های بارز مشتری های ناراضی اعتراض واضح آنهاست .باید ارزش مشتریان را در هر صورتی حفظ کرد . از دست دادن مشتری چیزی است که هر شرکتی حداقل یک‌بار با آن مواجه شده است، در برخی موارد این ممکن است برای مالک شرکت بسیار سخت باشد. اگر شما صاحب …