نوشته‌ها

چگونه مشتریان محصولات شما را به دیگران معرفی کنند
,

مشتریان داخلی سازمان

مشتریان داخلی سازمان به افرادی گفته می شود که در آن مجموعه در حال فعالیت می باشند و می توانند عضوی از جامعه هدف باشند. در کسب و کارهای مختلف مشتریان داخلی می توانند بخش مهمی از جامعه هدف را تشکیل دهند که باید به آ توجه نموده و همچنین به ان…
,

مشتریان داخلی و خارجی

رضایت مشتریان داخلی به نوبه خود می تواند رضایت و وفادارسازی خارجی را به همراه بیاورد. به افرادی که در یک سازمان در حال فعالیت می باشند می توان مشتریان داخلی نامگذاری نمود. از همین رو رضایت و اعتماد این افراد می تواند بهترین زمینه ساز برای جل…