نوشته‌ها

,

انواع مشتریان بانک

در هر بانک با توجه به اینکه خدمات مختلفی ارائه می شود انواع متفاوتی از مشتریان وجود دارد. شناخت مشتریان مختلف بانک ها و کسب اطلاعات از نیاز ها و درخواست های آن ها می تواند شرایط لازم را برای ارتباط مناسب و انتخاب یک طرز صحبت تاثیر گذار را فر…