نوشته‌ها

,

داشتن بانک اطلاعاتی از مشتریان بالقوه و بالفعل

☑️ اگر ساختار برندسازی را طبق فرمولی که ارائه کردیم پیش رفته باشید می بایست هر روز حداقل ۱۰ تماس جدید یا سرنخ جدید به سمت شما آمده باشد. به این افرادی که می توانند در آینده مشتری شما شوند مشتری بالقوه می گوییم و اگر از شما یکبار هم خرید کرده باشد مشت…