نوشته‌ها

مشتریان اینترنتی
, ,

مشتریان اینترنتی را چگونه شکار کنیم؟

مشتریان اینترنتی مشتریانی هستند که برای یافتن تاجر و یا تولیدکننده محصولی که نیاز دارند ابتدا از اینترنت شروع به گشتن می کنند. اینکه در عنوان نوشتیم این مشتریان را چگونه شکار کنیم به این دلیل بود که باید یک برندساز اینترنتی خود را مانند یک …