نوشته‌ها

,

وفاداری مشتریان الکترونیکی

داشتن مشتریان وفادار علاوه بر خرید بیشتر فروشندگان بیشتری هم ارجاع داده می شوند که در تجارت هم پر سود است. در اقتصاد به روش الکترونیکی بیش از پیش وفاداری مشریان از اهمیت زیادی بر خوردار است.بسیاری از مدیران هستند که تمام وقت و انرژی خودشان را…