نوشته‌ها

,

مباحث روز مدیریت استراتژیک

در مدیریت استراتژیک مباحث روز و نوین چه مباحثی می باشد. در مدیریت استراتژیک این گونه مباحث را باید با خود تکرار کنید و به کار ببرید: هر روز برای خود انگیزه ایجاد کنید و بسیار پیش آمده است که شما بسیار هیجان زده شده اید و پس از گذشت زمان این …
,

مدیریت استراتژیک باعث پیشرفت قابلیت های سازمانی

مدیری که به کامیابی شرکت خود می اندیشد با توجه به بکارگیری عوامل موفقیت باید بکوشد با یک مدیریت استراتژیک باعث پیشرفت قابلیت های سازمانی در امور تجارت شود. مدیران باید سازمان خود را به سوی آینده ای ناشناخته هدایت کنند که موفقیت در این راه پر تلاطم…
مدیریت استراتژیک
,

مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک از دیگر انواع مدیریت ها می باشد و مزایای خاص خود را به همراه دارد. مدیریت استراتژیک بر کسب و کار مدیران و نتایج رفتاری آنان تأکید نموده است. تشخیص و ارزیابی دقیق بر این استراتژی نیازمند مجموعه ای از معیارهای مالی می باشد. برا…
,

تعریفی از مدیریت استراتژیک

با در اختیار داشتن تعریفی از مدیریت استراتژیک و آشنایی با وظایف و عمل به آن ها می تواند به موفقیت یک مجموعه کمک نماید. در مدیریت استراتژیک مجموعه ای از تصمیم ها را که می تواند منجر به انجام اهداف بلند مدت یک سازمان و یا شرکت شود را می گویند. این ام…
,

نکات کلیدی مدیریت استراتژیک

در مدیریت استراتژیک جهت موفقیت باید به نکات کلیدی بسیاری توجه نمود. مدیریت صحیح و شناخت روش ها و اهداف خود و داشتن یک برنامه ریزی عملی و دقیق می تواند کمک بسیاری را برای موفقیت مدیران فراهم آورد. از همین رو یک مدیر که به پیشرفت و آینده خود ا…
,

مدیریت استراتژیک به زبان ساده

مدیریت استراتژیک را به زبان ساده تعریف می کنیم. مدیریت استراتژیک برنامه بلند مدت نیست بلکه ارزش ها و قوانینی می باشد که بدون محدودیت زمانی می باشند و با توجه به راهنمای عملکرد افراد در مقابله با محیط های تصمیم گیری عمل می کنند. این مدیریت…
,

مبانی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک از دیگر مبانی قابل توجه در سازمان های مختلف برای رسیدن به اهداف می باشد. هر مجموعه کاری برای اهداف و برنامه هایی در تلاش می باشد که وجود مدیریت توانمند در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت و انجام درست مسولیت ها باشد. یک مدیر …
,

جدول مدیریت استراتژیک

طراحی جدول مدیریت استراتژیک برای فعالیت های روزانه عاملی برای رسیدن به اهداف می باشد. هر فردی در زندگی روزانه خود می تواند فعالیت های مختلف با اولویت های متفاوتی داشته باشد که در مجموع برای رسیدن به یک هدف خاص در تلاش می باشد. مشخص نمودن این…
مدیریت استراتژیک
,

مدیریت استراتژیک شرکت های کوچک

مدیریت استراتژیک از جمله مهم ترین دلایل تبدیل شرکت های کوچک به بزرگترین شرکت های جهانی می باشد. یکی از مهم ترین زمینه های پیشرفت در هر شرکتی می تواند بستگی به داشتن یک مدیریت قوی و توانمند داشته باشد. این مدیریت در بخش های مختلفی می تواند فع…