نوشته‌ها

,

روش محاسبه سود ناخالص

در زمینه محاسبه سود ناخالص روش های مختلفی وجود دارد که حسابداران از آن ها آگاه می باشند. در حوزه فعالیت های مربوط به سودآوری انواع مختلفی از سودها وجود دارد که از جمله سود ناخالص می باشد. این سود دارای هزینه های اضافی صرف شده نیز می باشد که این مس…