نوشته‌ها

,

نحوه محاسبه سود خالص عملیاتی

در خصوص آشنایی از نحوه محاسبه سود خالص در امور عملیاتی این امر می تواند از جمله وظایف بخش حسابداری باشد. سودآوری های عملیاتی که در نتیجه مشارکت در پروژه های مختلف مختلفی امکان پذیر می باشد. هر چه میزان سودآوری های به دست آمده بیشتر باشد افراد بی…