نوشته‌ها

,

محاسبه شاخص سودآوری

محاسبه شاخص سود آوری را توضیح دهید؟ سود از برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت ها در یک واحد اقتصادی می باشد. آن گونه که حسابداران سود شرکت را محاسبه می کنند نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش آن شرکت باشد. همان طور که می دانید شیوه های استفا…