نوشته‌ها

,

متن تشکر از مشتریان

همواره سعی نمایید جهت تشکر از مشتریان خود متن مناسبی آماده نمایید، بدانید که این کار شما بسیار تأثیر گذار در رفتار مشتری شماست. افراد برای اینکه بخواهند مشتریان خود را راضی و خشنود نگه دارند و اسم شرکت خود را در حافظه آن ها جای دهند باید مت…