نوشته‌ها

متقاعد سازی مشتری
,

نکات مهم در متقاعد سازی مشتری

برای اینکه بتوانید از منصرف شدن مشتری در هنگام خرید جلوگیری کنیدد باید نکات مهمی را در رابطه با متقاعد سازی او ر نظر بگیرید. همیشه اولین گام سخت در خرید متقاعدسازی مشتری می باشد. اگر نتوانید او را در همان لحظات اول راضی نگه دارید به تدریج موفقیت…
,

روشهای متقاعد سازی مشتری

لازم است نکات مهم در روشهای متقاعد سازی مشتری را در این بخش توضیح دهیم. اگر بخواهیم یک مشتری را با عقاید خودمان متقاعد کنیم کاری سخت، طاقت فرسا و بعضاً بیهوده ای را پیش گرفته ایم. بجای آن بهتر است که روی مزایا و فوایدی که مشتری از صاحب شدن…