نوشته‌ها

,

ماهیت سرمایه گذاری در حسابداری

ماهیت سرمایه گذاری در حسابداری و انواع آن را به بهترین شکل توضیح دهید. در حسابداری هر حساب یک ماهیت است یا بدهکارن یا بستانکار . حسابهایی که همیشه مربوط به عملیات حسابداری در یک سال مالی می باشند و در پایان سال با یک حساب واسطه بسته می شوند و در …