نوشته‌ها

,

چک لیست مشتری مداری

چک لیست ها می تواند عاملی برای مشتری مداری در شرکت های فعالیتی شما باشد. توجه به نیازها و درخواست های مشتریان با روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. این امر می تواند در نتیجه فعالیت های مختلفی از جمله ارائه پرسشنامه ها امکان پذیر باشد تا بت…