نوشته‌ها

استانداردهای صادراتی
, ,

استانداردهای صادراتی و ارزیابی انطباق محصول

با یک کلاس درباره استاندارد و بازرسی‌ها در حوزه صادرات همراه شما هستیم. این اولین جلسه آموزشی در حوزه استانداردهای صادراتی و بازرسی‌ها است. یک یا دو جلسه دیگه هم این مسئله نیاز به آموزش دارد. چون استانداردها و بازرسی‌ها در حوزه صادرات بسیار اهمیت …