نوشته‌ها

,

قوانین و مقرارت تبلیغات در ایران

قوانین و مقررات تبلیغات در ایران چه چیزی می تواند باشد؟ تبلیغات عرصه ای می باشد که فکر و اندیشه در آن به مرحله اجرا می رسد. قبل از شروع هر تبلیغاتی باید آشنایی کامل با قوانین و مقررات در رابطه با آن را داشته باشید. این کار از دو جهت قابل ا…