نوشته‌ها

,

قواعد طلایی مشتری مداری

مشتری مداری در فعالیت های تجاری از قواعد طلایی بسیاری برخوردار می باشد و همواره ناظر بر فعالیت های ما است. یکی از مهم ترین اصول در مشتری مداری می توان به کنار آمدن با مشتریان ناسازگار اشاره نمود. بسیاری از مشتریان به دنبال بهانه های بی جا برای …