نوشته‌ها

قهر کرده های آرادی به قم بیایند.

هر زمان که بین دو انسان آشتی وجود داشته باشد قهر هم وجود دارد. حتی بهترین دوست ها هم در طول عمرشان بارها با هم قهر کرده اند و سپس آشتی نمودند. به نظر شما چه می شود که دو نفر با هم قهر می کنند؟ اگر بخواهیم در یک جمله پاسخ دهیم می توانیم بگوییم اختلاف در فک…