نوشته‌ها

,

قرارداد بازاریابی و فروش

در هر حرفه و کاری باید قرارداد و قوانینی درج شود . در حرفه بازاریابی و فروش نیز قوانین مختلفی وجود دارد که هر بازاریابی باید آن را بداند . هر بازاریابی می تواند به یک فروشنده موفق تبدیل شود در واقع ما هر بازاریاب را می توانیم یک فروشنده تلقی …