نوشته‌ها

,

تعریف قدرت در مدیریت

مدیران در سازمان ها باید از تعریف قدرت در مدیریت خود اگاهی لازم را داشته باشند. مدیر قدرتمند کسیست که بر کارمندان و هم از کسانی که در رده های بالاتری قرار دارند تأثیر بگذارد و اگر بخواهند در آن ها نفوذ داشته باشند نیاز به آشنایی با موضوعات در مو…