نوشته‌ها

,

قانون طلایی مشتری مداری

مشتری مداری از جمله قانون های طلایی در مسئله فروش موفق می باشد. در مسئله فروش مشتری مداری یکی از مهم ترین بخش هایی می باشد که می تواند عاملی برای پایداری آن ها باشد. این امر با توجه به نکات مختلفی امکان پذیر می باشد. سرعت پاسخ دهی به مشتری…