نوشته‌ها

,

قانون های همیشگی در سئو

قانون ها و اصول های همیشگی در سئو از پایستگی متفاوتی برخوردار است . در سال های اخیر حتما صحبت هایی در مورد تغییرات الگوریتم های موتورهای جستجو و این که چگونه مسئولیت های بهینه سازی به خاطر تغییرات الگوریتم ها تغییر یافته اند شنیده اید. قوانین س…