نوشته‌ها

,

قانون تبلیغات کالا

برای تبلیغ کالا و موفقیت در تبلیغات قانون و قوانینی وجود دارد که به آن می پردازیم. امروزه با توجه به وسیع بودن کارکردهای وسیع اینترنت اهمیت تبلیغات اینترنتی گسترش یافته و به گونه ای می باشد که بسیاری از شرکت های بزرگ با وجود تبلیغات در سایر…
,

قانون تبلیغات در ایران

اگر بخواهید در ایران تبلیغات خود را انجام بدهید باید با قانون آن آشنا بشوید و آن را به کار ببرید. در آگهی یک کالا ویا خدمات نباید از کالا یا خدمتی دیگر تقلید کنید. آگهی های تبلیغاتی شما نباید باعث رنجیدن اشخاصی شود که دارای معلولیت هستند. تبل…